over het platform

Sinds 2003

Luisteren naar klanten wordt binnen organisaties alsmaar belangrijker. Managers begrijpen steeds beter dat een luisterend oor voor klanten en goed omgaan met hun vragen, opmerkingen en klachten belangrijker zijn dan ooit. Na het organiseren van diverse Masterclasses ‘Integraal Klachtenmanagement’ namen Seven en TNO management consultants in 2003 het initiatief voor een landelijk platform voor customer care managers. Het Platform is dus bestemd voor managers van bedrijven/organisaties die verantwoordelijk zijn voor het hebben en houden van klanten en zich derhalve beroepsmatig bezig houden met het managen van de (on)tevredenheid van klanten.

Het Platform streeft twee doelen na die in elkaars verlengde liggen:

1. feedbackmanagement binnen bedrijven en organisaties op een hoger niveau brengen en houden, waardoor klantrelaties kunnen worden versterkt en organisaties zich kunnen verbeteren aan de hand van feedback van klanten

2. professionalisering van de functionaris ‘customer care manager’ binnen organisaties

Het Gouden Oor Platform biedt in de vorm van drie Gouden Oor clinics per jaar een ontmoetingsplaats voor managers om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en hun kennis en netwerk te vergroten. Zo is de afgelopen jaren een rijke datacollectie ontstaan over customer care management en over best practices. Bovendien weten de inmiddels meer dan 120 leden van het Platform elkaar te vinden om van elkaar te leren en te benchmarken.

Het Gouden Oor Platform is een besloten platform en in principe alleen toegankelijk voor leden. De door leden versterkte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie van het Platform en voor het verlenen van toegang of toezending van de door u aangevraagde informatie. De gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. Leden van het Platform gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van andere leden. Geen van de leden zal informatie die is verkregen via het Platform openbaar maken anders dan binnen de eigen organisatie.

Service Excellence