SE JA4RPLAN

Waarom een Service Excellence JA4rplan?

Menig organisatie gebruikt dikke jaarplannen waar veel tijd gaat zitten in het op papier zetten van allerlei plannen die vaak meer vanuit een inspanning dan vanuit een resultaat zijn geformuleerd. Het Service Excellence Ja4rplan helpt bij:

  • het focussen op de kern door de gebruiker te ‘dwingen’ om het jaarplan op één A4 vast te leggen. De energie gaat zitten in het maken van keuzes en het bepalen van de juiste speerpunten, doelstellingen en maatregelen;
  • het integraal benaderen van het duurzaam organiseren van de gewenste emotionele connectie met klanten en medewerkers. Alle aspecten die hier (in)direct invloed op hebben, worden meegenomen;
  • het ontwikkelen van kernachtige jaarplannen die medewerkers, andere afdelingen en teams in één oogopslag kunnen lezen en begrijpen;
  • het ontwikkelen van een jaarplan dat door de teams en afdelingen gedurende het jaar eenvoudig gebruikt wordt om zo de tussentijdse vorderingen te volgen.

Download hier het format van het Service Excellence Ja4rplan inclusief toelichting.

Service Excellence