Workshop inleiding in Service Excellence

De workshop ‘Inleiding in Service Excellence’ geeft inzicht in de basis van Service Excellence en een eerste beeld van hoe uw organisatie ermee aan de slag kan gaan. Belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Het belang van een uitzonderlijke klantbeleving en de effecten ervan (Service Excellence Effect Chain).
 • De vier niveaus van klantbeleving (de Service Excellence piramide) en consequenties ervan voor de praktijk.
 • Integraal werken aan klantbeleving; het Service Excellence Model en de achterliggende filosofie.
 • De belangrijkste paradigma shifts die organisaties maken als ze de klantbeleving centraal zetten.
 • De consequenties van het werken met Service Excellence voor managers en medewerkers in het bijzonder en voor de organisatie in het algemeen.
 • Een eerste analyse van uw organisatie qua Service Excellence aan de hand van de beknopte Service Excellence Quick Scan en de Service Excellence Maturity Scan.

Doelgroep: een ieder die in zijn/haar bedrijf, publieke organisatie of zorginstelling betrokken is bij het fundamenteel vergroten van de klantgerichtheid en verbeteren van de klantbeleving. Te denken valt aan de volgende functies: directie en MT-leden, Customer Experience Managers, Kwaliteitsmanagers, Service Excellence Managers, Chief Listening Officers, Projectleiders en -leden en Consultants.

  • Begeleiders: Eric de Haan & Ruud Stassen
  • Deze workshop van een dagdeel wordt in-company verzorgd voor maximaal negen deelnemers. De kosten bedragen € 1.495,00 (aanvullend 21% BTW en reiskosten).
  • Vragen over deze workshop? Mail ons

 

Service Excellence