B2 – Ontvouwen van visie, missie en strategie Service excellence vision, mission and strategy

Heeft uw organisatie scherp voor ogen wat de bestaansreden van de organisatie is; wat uw organisatie bezielt om van waarde te zijn voor klanten?

Is het doel van uw organisatie aansprekend en inspirerend (genoeg) voor uw klanten en voor uw medewerkers?

Is uw Service excellence strategie naadloos afgestemd op de visie en geeft die voldoende ruimte en richting aan uw mensen om de strategie waar te maken?

 

Visie en missie gaan over het bestaansrecht van uw organisatie, over wat de organisatie inspireert, wat hoort bij uw organisatie. Na luisteren naar klanten, bouwsteen 1 van Service Excellence, gaat het hier over intern luisteren, luisteren naar wat de organisatie (op)roept. Een visie, missie en strategie formuleren kunt u zien als de afstemming van wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten op hun behoeften, wensen, emoties en de beleving. Als dat past, ontstaan er een visie en een missie die intern met trots worden gedragen en extern enthousiast worden uitgedragen.

Een visie spreekt aan als ze een emotionele connectie weet te maken met medewerkers, klanten en andere stakeholders. Een missie motiveert als ze een hoger doel formuleert waar klanten en medewerkers warm van worden. En een strategie geeft focus als zij logisch is afgeleid van een aansprekende visie en de missie specifiek en daadkrachtig maakt.

Service Excellence