ASSESSMENTS

Er zijn diverse soorten assessments beschikbaar om uw organisaties in beeld te brengen in het licht van Service Excellence. Deze assessement varieren van snel en eenvoudig (QuickScans) tot en met extensieve assessments.

De Service Excellence Quick Scan is een korte vragenlijst (18 vragen) om snel een eerste beeld te krijgen waar uw organisatie staat qua Service Excellence.

De Service Excellence Scan is een hulpmiddel om betrekkelijk snel en efficiënt een eerste indruk te krijgen van het niveau van service excellence dat een organisatie heeft bereikt. Ook geeft de scan zicht op prioriteiten rond service excellence. De 33 vragen van de Service Excellence Scan bevatten de essentie van het Service Excellence Model. De scan leidt tot een score op de diverse elementen van het toetsingskader.

De Service Excellence Maturity Scan is zelfevaluatie is een eenvoudige tool waarmee u op basis van de tien shifts zoals beschreven in het boek Excelleren in Service kunt bepalen hoe volwassen uw organisatie is in het excelleren in service.

De Service Excellence Maturity Quick Scan is een sterk vereenvoudigde versie van de Service Excellence Maturity Scan gebaseerd op de tien paradigmashifts zoals beschreven in het boek ‘Excelleren in Service’ (Thomassen / De Haan 2019).  Met het invullen van deze quick scan krijgt u gratis inzicht in de ontwikkeling van Service Excellence van uw organisatie.

Het INK Assessment is een extensieve assessments op basis van het Service Excellence toetsingskader en erkent organisaties voor het niveau van Service Excellence dat ze hebben bereikt. Deze assessments worden uitgevoerd door praktijkmensen die door het INK zijn opgeleid. Het INK beoordeelt de elementen 1 – 9 van het toetsingskader op de kwaliteit van de opzet, de implementatie en op evaluatie en bijstelling. De resultaten die de organisatie presenteert worden beoordeeld op hun relevantie en op de feitelijke uitkomsten (o.a. gerelateerd aan de doelen die de organisatie en/of de branche zich heeft gesteld). Doel van het assessment is managers, medewerkers en mogelijke belanghebbenden stimuleren een gestructureerde dialoog over Service Excellence te voeren, de organisatie een spiegel voor te houden met betrekking tot sterke punten en kansen voor verbetering en (indien gewenst) erkenning van organisaties voor het bereikte niveau van Service Excellence.

Service Excellence