B4 – Cultuur die boeit en bindt Service excellence culture

 

 

Met welke woorden zou u de cultuur in uw organisatie het best kunnen beschrijven?

Heeft de klant daarin een prominente plek?

Is de cultuur van uw organisatie een goede afspiegeling van de visie en missie?

Welke methoden zet uw organisatie met succes in om de cultuur te beïnvloeden?

 

Een Service excellence cultuur gaat over bezieling, betrokkenheid en klantgerichtheid, over onderdeel zijn van de ‘familie’. Het gaat over vanzelfsprekendheden waar je elkaar niet meer op aanspreekt. Je rol in het geheel zien en daarvoor je verantwoordelijkheid nemen, zodat je bijdraagt aan de cultuur en die cultuur ook uitdraagt. Cultuur is van invloed op alle overige bouwstenen van Service Excellence en heeft dan ook grote impact op de prestaties van organisaties. Cultuur vormt als het ware de lijm tussen de bouwstenen van Service Excellence die onzichtbaar verbindt en bindt. Cultuur wordt daarom ook wel de the secret ingredient genoemd.

PRAKTIJKCASE

Een tien is voldoende voor Arval

Service Excellence