Toetsingskader Service Excellence

Het toetsingskader Service Excellence geeft inzicht in wat Service Excellence specifiek vraagt van organisaties (zowel ondernemingen, non-profit organisaties, overheid als zorginstellingen) aan de hand van het Europese Service Excellence model. Het beschrijft richtinggevende principes, organisatie-elementen en resultaat-elementen. De principes verwoorden de filosofie van Service Excellence die doorklinkt in het gehele toetsingskader. De organisatie-elementen beschrijven de aspecten van de bedrijfsvoering die het bieden van uitzonderlijke klantbeleving beïnvloeden. Het belang van het sturen op resultaten en een Service Excellence organisatie die dit bewijst door excellente resultaten, is uitgedrukt in resultaat-elementen. Daarnaast geeft deze publicatie een overzicht van de belangrijkste fundamentele veranderingen die noodzakelijk zijn voor een transitie naar Service Excellence. Ook geeft deze publicatie een beeld van de verschillende toepassingen die u kunnen helpen op weg naar een excellente klantgerichtheid.

Download het toetsingskader Service Excellence

Uw organisatie

Uw functie

Uw naam (verplicht)

Uw geslacht (verplicht)
VrouwMan

Uw email (verplicht)

Code (verplicht) tegen spam
captcha