Bouwstenen om te werken aan een Service excellence organisatie

Bouwsteen 4 Service excellence culture
Deze bouwsteen gaat over het bepalen, communiceren en implementeren van maatregelen om de gewenste cultuur te realiseren.

Bouwsteen 5 Designing and renewing outstanding customer experiences
Vanuit het principe om van buiten naar binnen te werken behandelt deze bouwsteen het bepalen en periodiek verversen van de ideale en uitzonderlijke
klantbeleving. Dit wordt in een ontwerp van de ideale klantbeleving vervat.

Bouwsteen 6 Employee engagement
In deze bouwsteen is verwoord hoe de organisatie het hele HR-instrumentarium, van werving en selectie tot en met uitstroom, inzet om de klantgerichtheid
en bezieling van medewerkers te ontwikkelen en ondersteunen.

Bouwsteen 7 Managing customer experience related processes and organizational structure
Centraal in deze bouwsteen staat hoe middelen, technologieën, processen, organisatiestructuur en partnerships met andere organisaties een uitzonderlijke
klantbeleving versterken.

Bouwsteen 8 Monitoring Service excellence activities and results
Deze bouwsteen betreft het gebruik van indicatoren en metingen die horen bij de vier perspectieven van de Service Excellence Effect Chain om activiteiten
en resultaten te volgen en deze te integreren in de sturingscyclus van de organisatie.

Bouwsteen 9 Service innovation management
Deze laatste bouwsteen staat in het teken van het gestructureerd verbeteren, leren en innoveren van zowel de klantervaringen als de interne organisatie.

 

Service Excellence