Service Excellence Hackathon

Met een Service Excellence Hackathon wordt spelenderwijs inzicht verkregen in de filosofie en het model van Service Excellence met de bedoeling om levensvatbare ideeën te ontwikkelen om te werken aan Service Excellence.

Specifieke doelen van de Hackathon zijn:

  • Spelenderwijs kennisnemen van (de filosofie en het model van) Service Excellence. | Wat is Service Excellence?
  • Eerste inzichten over waar een organisatie staat qua ontwikkeling van Service Excellence. | Hoe doen we ‘t?
  • Ideeën/Inspiratie/Energie om de organisatie te mobiliseren voor Service Excellence. | Hoe verder werken aan Service Excellence?
  • Ideeën/Inspiratie/Energie genereren om resultaten te behalen op het gebied van Service Excellence. | Wat kunnen we doen om een hoger SE-volwassenheidsniveau te behalen?
Wat levert de Service Excellence Hackathon op?
  • Een gezamenlijk beeld op Service Excellence; de Service Excellence-positie van de organisaties
  • Actiepunten en een plan voor ontwikkeling van Service Excellence
  • Doorkijkje naar implementatiekansen & valkuilen
  • Prijs voor het winnende team
Hoe werkt zo’n Hackathon?

Voor de hackathon worden maximaal 4 teams gevormd van elk maximaal 3 personen. Het minimaal aantal deelnemers is acht personen. Voorafgaand aan de SE-hackathon dienen deelnemers het SE-toetsingskader t/m pagina 32 door te nemen. De hackathon duurt een dagdeel (vier intensieve uren) en kent de volgende rondes:

Ronde 1: Introductie in Service Excellence

Inleiding in Service Excellence-filosofie en het model.

Ronde 2: Quiz

Aan de hand van quizvragen krijgen deelnemers inzicht in de inhoud en de werking van de vijf dimensies van Service Excellence. Op basis van goede antwoorden wordt per team een score bijgehouden.

Ronde 3: Positiebepaling

Aan de hand van de Service Excellence Quick scan scoort elke deelnemer de organisatie op de ontwikkeling van  Service Excellence, waarna afstemming volgt om tot een gezamenlijke positiebepaling/vertrekpunt te komen.

Pauze

Ronde 4: Hoe doen andere ‘t?  

Ter inspiratie worden een aantal cases ingebracht over hoe andere organisaties SE hebben aangepakt.  Op basis van goede antwoorden wordt weer per team gescoord.

Ronde 5:  Analyse op basis van positiebepaling om actiegericht te verbeteren

Aan de hand van een template (Belangrijkste inzichten? Wat gaat goed? Wat heeft echt aandacht nodig? Wat zijn onderliggende oorzaken?) onderzoekt elk team mogelijke acties om stappen te maken. Deze worden aan elkaar gepresenteerd en gewaardeerd zodat er gezamenlijke actiepunten komen. Teams scoren/prioriteren ideeën van andere teams op basis van beoordelingscriteria die zijn opgesteld; op basis daarvan worden teamscores bepaald.

Ronde 6: Actieplan/Implementatie

Op basis van gezamenlijke haalbare ideeën wordt per team een doorkijkje gemaakt naar implementatie op basis van de oefening ‘Terugblikken vanuit de toekomst’. Teams scoren plannen van andere teams op basis van beoordelingscriteria.

Slot

Winnend team wordt gehuldigd. Hackathon wordt geevalueerd en verwachtingen over ‘Hoe nu verder?’ gedeeld.

Wat zijn de kosten?

De Service Excellence Hackathon wordt verzorgd door twee experts in Service Excellence. De kosten voor het verzorgen van de Hackathon inclusief verslaglegging (compact rapport met de oogst van de Hackathon) bedraagt € 2.500 ex btw en reiskosten.

Neem contact op over deze Hackathon.

Service Excellence