Service Excellence Award Award voor excellente klantbeleving

In 2019 heeft Stichting Service Excellence het initiatief genomen de organisatie te verkiezen die met succes het ontwikkelen van een excellente dienstverlening aantoonbaar hebben versterkt. De jury is jaarlijks op zoek naar interessante en innovatieve initiatieven die bovengemiddeld effect hebben gehad op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties. De toetsingskaders om de best practices vast te stellen zijn gebaseerd op het Europese model voor Service Excellence (CEN/TS 16880) en op internationale best practices. Meer over de Award en over de procedure vindt u hier.