Gouden Oor Award Service Excellence Award voor excellente klantbeleving

In 2006 heeft Stichting Gouden Oor het initiatief genomen de organisatie te verkiezen die het meest effectief omgaat met feedback van klanten. Met de Gouden Oor Award draagt de Stichting bij aan meer bewustwording voor professionalisering van feedbackmanagement. En vestigt de aandacht op best practices om van te leren. De Gouden Oor Standaard is daarbij het toetsingskader.

Vanaf 2017 hanteert de jury het Service Excellence Model als toetsingskader onder de naam ‘Gouden Oor Award Service Excellence’. De roots van het Gouden Oor (gehoor geven aan klanten) blijven daar volwaardig in doorklinken. Feedbackmanagement is immers als 2e niveau van de Service Excellence Piramide een sleutelniveau om te komen tot excellente dienstverlening. En feedbackmanagement en service recovery maken nadrukkelijk onderdeel uit van het Europese model voor Service Excellence. De Award beloont organisaties die met succes het ontwikkelen van een excellente dienstverlening aantoonbaar hebben versterkt. De jury is jaarlijks op zoek naar interessante en innovatieve initiatieven die bovengemiddeld effect hebben gehad op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties. De toetsingskaders om de best practices vast te stellen zijn gebaseerd op het Europese model voor Service Excellence (CEN/TS 16880) en op internationale best practices. Meer over de Award en over de procedure vindt u hier.