bewustwording belang zien, inzien en verankeren

Het eerste element in het ontwikkelingsproces om te komen tot succesvol management van feedback en klachten is ‘bewustwording’, bewust worden dat feedback/klachtenmanagement loont en bewust worden van de punten waarop het kan worden versterkt. Het draait dan om het zien van het belang van feedback/klachten; het inzien van de betekenis ervan en tenslotte het verankeren van de betekenis. Langs de weg van gewaar worden van het belang van feedback/klachten en het krijgen van dieper inzicht in de betekenis ervan, komen organisaties tot een werkelijk bewustzijn van de impact van feedback- en klachtenmanagement.

Naast harde informatie over het belang van feedback/klachten is ook een persoonlijke beleving bij feedback/klachten van belang; we moeten ons er echt verbonden mee voelen. Dit zorgt ervoor dat men niet alleen geïnformeerd maar vooral ook gemotiveerd en geïnspireerd raakt voor en door feedback/klachten. Alleen motivatie en inspiratie zal een organisatie immers echt in beweging brengen rondom feedback/klachten en het managen ervan.

Service Excellence