Service Excellence in kinderschoenen

Service Excellence nog in kinderschoenen bij Nederlandse organisaties Op basis van onderzoek onder zo’n 150 organisaties naar de mate waarin ze excelleren qua dienstverlening blijkt dat slechts 7% dat niveau benaderen. 17% van de responderende organisaties is op dit domein nog beginnend en bij 35%…

Continue reading →

START MET SERVICE EXCELLENCE

Steeds meer organisaties in Nederland en België ontdekken de kracht en de integraliteit van het Service Excellence Model en van het gedachtengoed erachter. Ze zijn op zoek naar een structuur en raamwerk voor hun klantgerichtheidsinitiatieven. Diverse organisaties hebben het model inmiddels als bedrijfsfilosofie omarmd. Andere…

Continue reading →

DOE DE MATURITY-SCAN

De Service Excellence Maturity Quick Scan is een sterk vereenvoudigde versie van de Service Excellence Maturity Scan gebaseerd op de tien paradigmashifts zoals beschreven in het boek ‘Excelleren in Service’ (Thomassen / De Haan 2019).  Met het invullen van deze quick scan krijgt u gratis inzicht…

Continue reading →

DOWNLOAD HET TOETSINGSKADER

Aan de basis van het gedachtegoed van Service Excellence staat het Europese Service Excellence model. In de periode 2013-2015 heeft een Europese werkgroep bestaande uit elf landen onder leiding van Prof. Matthias Gouthier dit model ontwikkeld en vastgelegd in de CEN/TS 16880:2015 richtlijn ‘Delivering outstanding…

Continue reading →

Service Excellence