WORD LID VAN HET PLATFORM

Het Platform Service Excellence is het kennisnetwerk voor Service Excellence Professionals bedoeld om kennis, inspiratie en een netwerk te bieden op het gebied van excellente klantgerichtheid. Het Platform helpt professionals bij het ontwikkelen van klantgerichtheid binnen organisaties. Het Service Excellence Model voor integrale klantgerichtheid markeert…

Continue reading →

START MET SERVICE EXCELLENCE

Steeds meer organisaties in Nederland en België ontdekken de kracht en de integraliteit van het Service Excellence Model en van het gedachtengoed erachter. Ze zijn op zoek naar een structuur en raamwerk voor hun klantgerichtheidsinitiatieven. Diverse organisaties hebben het model inmiddels als bedrijfsfilosofie omarmd. Andere…

Continue reading →

DOE DE MATURITY-SCAN

De Service Excellence Maturity Quick Scan is een sterk vereenvoudigde versie van de Service Excellence Maturity Scan gebaseerd op de tien paradigmashifts zoals beschreven in het boek ‘Excelleren in Service’ (Thomassen / De Haan 2019).  Met het invullen van deze quick scan krijgt u gratis inzicht…

Continue reading →

DOWNLOAD HET TOETSINGSKADER

Aan de basis van het gedachtegoed van Service Excellence staat het Europese Service Excellence model. In de periode 2013-2015 heeft een Europese werkgroep bestaande uit elf landen onder leiding van Prof. Matthias Gouthier dit model ontwikkeld en vastgelegd in de CEN/TS 16880:2015 richtlijn ‘Delivering outstanding…

Continue reading →

Service Excellence